Fremtidig inntekt - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Fremtidig inntekt

Inntektstap


FREMTIDIG INNTEKTSTAP

Fremtidig inntekstap etter pasientskade beregnes ut fra din forventede fremtidige inntekt. For dette gjelder det en rekke regler. Advokatfirmaet hjelper deg å få det du har krav på.

Fremtidig innteksttap må skilles fra erstatningsposten påført inntektstap. Det gjelder forskjellige regler både for disse to inntekstapene og for de andre erstatningspostene i et erstatningsoppgjør.

Det kan ta lang tid før du får dekket denne erstatningsposten.

Advokatfirmaet hjelper deg å få riktig erstatning for fremtidig inntektstap, samt skatteulempe. Husk at du skal leve av denne erstatningen i forhåpentligvis mange år fremover.

Det gjelder flere forskjellige frister underveis i en pasientskadeerstatningssak.

Unnlatelse av å overholde en frist kan medføre at du helt eller delvis mister retten til erstatning.

Den første fristen gir deg 3 år på å melde kravet til Norsk Pasientskadeerstatning. Fristen begynner å løpe etter den dag da du får eller bør ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.


Back to content