Skattepåslag - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Skattepåslag

Inntektstap


Skattepåslag

Du har rett til skattepåslag for inntektstap som allerede er påført.

Dette er svært viktig blir korrekt. Du har nemlig skatteplikt for erstatning for allerede tapt inntekt.

Skattepåslag må skilles fra 'skatteulempe'.


Back to content